ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม

ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม

ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม

ในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินกันมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยปัญหาภาวะเศรษฐกิจไปจนถึงการมองอนาคตในภายหน้า เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการออมเงินมีหลายปัจจัยและหลายเหตุผลที่ทำให้คนหันมาออมเงินกันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพ่อแม่และผู้ปกครองหลายคนได้เริ่มปลูกฝังให้ลูกน้อยให้รู้จักเก็บออมเงิน ตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อจะได้รู้จักการวางแผนการเงินในอนาคต วันนี้เรามี ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม ที่จะช่วยลดปัญหาสภาพคล่องจากการสะดุดของรายได้ของคุณ

การออมคืออะไร?
การออมเงิน คือ การประหยัดรายได้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายหรือไม่ได้นำไปใช้ในการบริโภคหรือรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วมีส่วนคงเหลืออยู่ ซึ่งส่วนของรายได้ที่เหลือนี้เราแบ่งสำหรับเก็บ การออมเงินเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป้าหมายของอนาคตในความต้องการสิ่งต่าง ๆ เช่น การมีรถ การมีบ้าน การมีบัญชีเงินฝากตามจำนวนเป้าหมายที่ต้องการ ไปจนการออมเงินสำหรับการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ความสำคัญของการออมเงิน
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การออมเงินเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายคนสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในอนาคต ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม เช่น การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น นอกจากนี้เงินออมยังช่วยเราแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หรือยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ของตัวเราหรือบุคคลในครอบครัวในเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เช่นกัน

ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม

ประโยชน์ของการออมเงินในยุคที่เศรษฐกิจแย่

การออมเงิน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อผู้ออมเอง คนในครอบครัว ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกัน ซึ่งประโยชน์ของการออมเงิน มีดังนี้

1.ลดการผันผวนของการใช้จ่ายและเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยที่ไม่กระทบในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายหลักอื่นของตัวเองและครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนมักจะนิยมออมเงินไว้เผื่ออนาคตเกิดมีเหตุฉุกเฉินทางด้านการเงินต่าง ๆ เช่น การขาดทุนจากธุรกิจ เก็บไว้ใช้เมื่อยามขาดรายได้ ตกงานหรือมีเรื่องต้องใช้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิด

2.ความมั่นคงในชีวิต สำหรับการออมเงิน คนส่วนใหญ่จะมีแผนการใช้เงินล่วงหน้าและจุดประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการออมเงิน เป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่ที่นิยมวางแผนการเก็บออมเงินล่วงหน้า เพื่อการใช้จ่ายยามเกษียณอายุ หรือยามแก่ตัวลง การออมเพื่อการศึกษาของตัวเอง หรือคนในครอบครัว การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหรือทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น การซื้อบ้าน ซื้อรถ ซื้อคอนโดเป็นของตัวเอง การออมโดยหวังผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลงทุนการเลือกฝากประจําเพื่อเงินปันผลและกำไร ไปจนถึงดอกเบี้ยจากการเก็บออม

3.สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ เมื่อมีเงินออมที่มากพอสมควร เราก็สามารถไว้วางใจได้ว่า ในอนาคตภายภาคหน้าจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือค่าใช้จ่ายเมื่อยามแก่ตัวลง ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระ และมีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้องเหนื่อยทุ่มแรงลงทุนทำงานหนักเหมือนอย่างตอนที่ยังไม่มีเงินเก็บ

ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม

4.ไม่เป็นภาระของลูกหลาน แน่นอนว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น มีผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องให้ลูกหลานมาคอยดูแลในเรื่องต่าง ๆ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากเรามีเงินออมเป็นของตัวเอง เพื่อที่จะไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน เพราะแต่ละคนย่อมมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งหากเรามีเงินเก็บออมเราจะสามารถนำเงินนั้นมาใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยหรือในยามที่จำเป็น ไปจนถึงการช่วยเหลือลูกหลานในยามเดือดร้อนอีกด้วย

5.เป็นเกราะเพิ่มความมั่นคงในอนาคต การมีเงินออมจำนวนหนึ่งถือได้ว่าเป็นเกราะพื้นฐานป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยจากปัญหาสุขภาพ หรือธุรกิจประสบปัญหา จนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งการเก็บออมเงินจะทำให้คุณเบาใจได้ว่า หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เหล่านี้ คุณจะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เพราะสามารถใช้เงินเก็บของคุณเพื่อให้ก้าวผ่านปัญหานี้ได้

6.ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศ เงินออมถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศของเรามีความเจริญก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น โดยประเทศที่มีการออมเงินในปริมาณที่สูง จะช่วยให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถนำเงินที่เก็บออม ไปลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ ซึ่งแน่นอนว่า เงินออมส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในการลงทุนภาคธุรกิจ ไปจนถึงการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ

การออมเงินถือได้ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งสำหรับใครหลาย ๆ คนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคตยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เนื่องจากเงินถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน หรือในยุคเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเรื่องการเงิน ทริคเล็กๆ กับประโยชน์ของการออม เป็นอีกช่องทางหนึ่งให้คุณเลือกศึกษา
นอกจากนี้ในปัจจุบันคุณยังสามารถ เริ่มต้นการออมได้ง่าย ๆ และมีรายละเอียดต่าง ๆ ให้คุณศึกษาก่อนตัดสินใจลงมือการออม โดยเฉพาะในช่วงของเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องพบเจอกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เช่นนี้ด้วย